Historiek

Onze zaakvoeder vertelt:

Van kindsbeen af was ik gebeten door een microbe die later een zelfstandig ondernemer van mij zou maken.  Ik werd grootgebracht in een familie die beloningsgezind en prestatiegericht was.  Zo leerde ik al vroeg dat ik door dingen te doen of iemands probleem op te lossen ik een extraatje kon verdienen.

Later -de klusjesperiode ontgroeid en volop in de puberteit- lag mijn focus volledig op het vinden van het gat in de markt.
Tot op vandaag is daar nog geen verandering in gekomen, tot ergernis van mijn naasten die telkens weer moeten aanhoren welke ideeën ik allemaal heb of heb gehad.
Eerlijk: ik zou graag willen dat er aan-/uit-schakelaar aan dat deel van mijn hersenen zit, maar helaas heb ik die tot op heden nog niet (uit)gevonden.

In 2007, toen 24 jaar jong, werd ik zelfstandig en zette ik een initiatief op dat erin moest resulteren dat ondernemingen met relevante prospecten-ondernemingen in contact konden komen. Zelf niet wetend hoe deze dienstverlening eigenlijk heet, werd ik de facto een leadprovider.

Enkele maanden later waagde ik de sprong om een andere grote ambitie waar te maken en startte ik met de uitbouw van een verzekeringsportefeuille.
Doortastend te werk gaan, noden correct inschatten en een goede oplossing bieden heeft me altijd geboeid. Dat ik uitgerekend in dit domein actief werd was haast een logisch gevolg.

Begin 2008 maakte de toenmalige eenmanszaak plaats voor een vennootschap.

De eerste jaren waren alles behalve gemakkelijk, maar hard en veel werken, meermaals bijsturen, bijscholing en het blijven werken aan kennis en inzichten inzake (internet)marketing, persoonlijke effectiviteit en management hebben gezorgd voor een stabiel inkomen en financiële ruimte voor uitbreiding.

Deze kennis zet ik nu ook in om andere bedrijven te adviseren en de ondersteunen in hun groei.  Om die reden kon een rebranding, met passende benaming, nieuwe website en een sterkere profilering niet achterwege blijven. Tegelijk werd in het kader van verdere uitbouw van de activiteiten van de vennootschap geopteerd voor de omvorming naar een BVBA.