De Juiste keuzes maken

Doen of niet? SWOT-analyse Zet je door met een plan, stuur je het bij of berg je het op. Deze keuze wordt heel wat gemakkelijker door het uitvoeren van een SWOT-analyse. SWOT staat voor: Strenghts (sterktes) Weaknesses (zwaktes) Opportunities (kansen) Threats...

Lees meer

De strategieversnelling

In 'De Strategieversnelling' beschrijft Alfred Griffioen dat ieder businessmodel slecht tijdelijk succes kent.  Bedrijven moeten onder druk van de kennismaatschappij voortdurend aan hun businessmodel blijven werken. In de huidige omstandigheden kan een bedrijf slechts...

Lees meer

Succes is niet voor lafaards

In het boek SUCCES IS NIET VOOR LAFAARDS geeft Paul Moers 10 marketingoplossingen voor nieuwe groei. Paul Moers is ervan overtuigd dat groei alleen maar gerealiseerd kan worden wanneer we bereid zijn de dingen anders aan te pakken.  In dat opzicht heeft een crisis...

Lees meer

to manage or not to manage?

Een studie van de Canadese hoogleraar Henry Mintzberg naar het wat management nu precies is, heeft uitgewezen dat het zeer moeilijk is om hier een definitie op te plakken. Mogelijk is na meer dan honderd jaar de omschrijving die Henry Fayol er aan gaf nog de meest...

Lees meer

Elke dag ontzettend productief

Druk, druk, druk,...  Het lijkt wel antwoord nummer één op de vraag hoe het met iemand gaat. In deze tijden is de mogelijkheid om afgeleid te geraken van wat echt telt groter dan ooit.  We stellen ons ontzettend bereikbaar op en verwachten ook van anderen dat die dat...

Lees meer

Mentorschap: een zegen voor zowel mentor als mentee

In hun boek 'One Minute Mentor' houden Ken Blanchard en Claire DÍaz-OrtÍz een pleidooi voor mentoring. In hun boek leggen ze op een zeer begrijpelijke manier uit welke voordelen mentorschap heeft voor zowel mentor als mentee.  Ze sommen tegelijk ook de concrete...

Lees meer

Over de auteur

Gerrit De Saedeleer is sinds 2007 actief in het verlenen van marketingdiensten. In al die jaren vrat hij honderden pagina's boeken en tekst over marketing en management. Vanuit zijn opgedane ervaring en kennis wil hij graag andere ondernemers inspireren en hen begeleiden naar betere resultaten.

Meer lezen over marketing en management?

Bezoek managementboek.nl voor een onuitputtelijke bron van inspiratie en kennis.

Bovenstaande link betreft een affiliate-link. Voor elke aankoop van een bezoeker via deze link ontvangen wij een commissie, dewelke wij integraal investeren in het brengen van relevante inhoud op onze blog. Wij danken u bij voorbaat om gebruik te maken van onze link.