Stuur uw idee, product of concept bij aan de hand van de SCAMPER-methode

SCAMPER is een acroniem dat structuur biedt bij het out of the box thinking.  Bob Eberle publiceerde de techniek in 1971 in zijn boek ‘Games for imagination development’.
Hij baseerde zich hiervoor op een checklist die reeds een paar decennia eerder werd ontwikkeld door Alex Faickney Osborn, de bedenker van de naar hem genoemde brainstormtechniek.

SCAMPER laat je stilstaan bij volgende mogelijkheden om een idee, product of concept bij te sturen:

Substitute
Iets of iemand vervangen

Combine
Combineren met andere functies of dingen

Adapt
Functie of uiterlijk aanpassen

Modify
Vorm of de kwaliteit wijzigen: groter/kleiner, meer/minder kwaliteit, lichter/zwaarder, sneller/trager,…

Put to other use
Voor andere doeleinden gaan gebruiken

Eliminate
Overbodige elementen verwijderen, eenvoudiger maken,…

Reverse/Rearrange
Op z’n kop zetten, volgorde veranderen

Deze oefening kan zowel alleen als in groep gedaan worden.  De antwoorden op elk van deze vragen kunnen vervolgens best gefilterd worden volgens hun nut, gaande van zeer tot niet nuttig.

Wenst u een idee, businessmodel, concept/product op een gestructureerde manier tegen het licht te houden, zonder daarbij opties uit het oog te verliezen?
Maak gebruik van de SCAMPER-methode om tot een zeer volledig overzicht van de opties te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *