De Juiste keuzes maken

Doen of niet?

SWOT-analyse

Zet je door met een plan, stuur je het bij of berg je het op.
Deze keuze wordt heel wat gemakkelijker door het uitvoeren van een SWOT-analyse.

SWOT staat voor:

  • Strenghts (sterktes)
  • Weaknesses (zwaktes)
  • Opportunities (kansen)
  • Threats (bedreigingen)

Door alle eigenschappen in kaart te brengen, ben je in staat om een betere afweging en beslissing te maken.  Dit model kan zowel voor persoonlijke als zakelijke beslissingen gebruikt worden.

Belangrijk daarbij is om in het achterhoofd te houden dat een SWOT-analyse geen statisch gegevens is.  In dat verband is het aangewezen om jezelf af te vragen hoe sterktes benadrukt, zwaktes gecompenseerd (of verborgen), kansen gemaximaliseerd en bedreigingen geminimaliseerd kunnen worden.

Welk project al dan niet aannemen

Meer en meer mensen halen hun inkomen uit verschillende projecten/jobs waar ze simultaan aan werken.  Zij hebben een ‘slash career’ (slash = /) en zijn bijvoorbeeld schrijver/webdesigner/muzikant.  Velen onder hen putten daar schijnbaar een heel wat voldoening uit.  (Op elk moment van de dag iets doen zonder dat het jou gaat vervelen, je zou voor minder.)

Om het overzicht te behouden over jouw verschillende projecten, evenals om te weten welke je beter wel of niet kunt aannemen, kan je gebruik maken van de projectportefeuillematrix.

Teken een X- en een Y-as en zet daarop telkens twee eigenschappen tegen elkaar af.  Bijvoorbeeld kosten en tijd, of geïnvesteerde energie en mogelijke opbrengst, of de mate waarin iets bijdraagt tot de realisatie van jouw doelen en de leerzaamheid.

Projecten die bij jouw visie passen en leerzaam zijn zijn uiteraard het interessantst.  Projecten die niet bij jouw visie passen en waar je niets van leert, kan je beter weigeren.  Leerzame projecten die niet bij jouw visie passen kan je trachten om te buigen; projecten die bij jouw visie passen, maar waar je weinig van leert kan je trachten uit te besteden.

Nu doen of later?

Veel mensen laten zich voortdurend leiden door de orde van de dag.  Toch zijn de dringendste taken niet altijd de belangrijkste, wist president Dwight D. Eisenhower.
Alvorens te beslissen welke taken je als eerste uitvoert is het raadzaam om het Eisenhower-model in te vullen.
In het Eisenhower-model worden taken in vier kwadranten ingedeeld:

  • niet belangrijk en niet dringend: later doen
  • belangrijk en niet dringend: beslis op een strategische manier wanneer je dit zult doen
  • niet belangrijk en dringend: besteed deze taken uit
  • belangrijk en dringend: doe deze taken het eerst

Het juiste doel bepalen en nastreven

Een doel is best SMART, PURE en CLEAR.  Deze letterwoorden brengen in totaal 14 eisen met zich mee waar een goed gedefinieerd doel dient aan te voldoen.

Specific (Specifiek)
Measurable (Meetbaar)
Attainable (Haalbaar)
Realistic (Realistisch)
Time Phased (beperkt in tijd, in te plannen)

Positively stated (Positief geformuleerd)
Understood (begrijpelijk)
Relevant (relevant)
Ethical (ethisch verantwoord)

Challenging (Uitdagend)
Legal (Legaal)
Environmentally Sound (Milieuvriendelijk)
Agreed (Afgesproken)
Recorded (vastgelegd)

Bepaalt u een doel?  Tracht het doel dan op een dergelijke manier te formuleren zodat het aan de bovenstaande 14 voorwaarden voldoet.

Wat te doen bij een dilemma

Wanneer je een keuze dient te maken waarbij het opsommen van de voor- en nadelen niet meteen duidelijkheid brengt, vraag je dan af “wat houdt me hier” en “wat trekt me naar daar”.
Deze vraagstelling helpt jou een een positieve keuze te maken.  Tenslotte hoeft niet iedere keuze altijd afgerekend te worden op haar (mogelijke) negatieve gevolgen.

Volg jouw persoonlijk kompas

Wie ben je?
Wie vind je belangrijk?
Wat vind je belangrijk?
Wat drijft je?
Waar wil je naartoe?

Deze vragen helpen jou zonder meer om een bewuste keuze te maken bij iedere beslissing die je dient te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *