De strategieversnelling

In ‘De Strategieversnelling’ beschrijft Alfred Griffioen dat ieder businessmodel slecht tijdelijk succes kent.  Bedrijven moeten onder druk van de kennismaatschappij voortdurend aan hun businessmodel blijven werken.

In de huidige omstandigheden kan een bedrijf slechts blijvend voorsprong hebben op concurrenten door middel van marktrelevantie en een uniek product.
Marktrelevantie krijg je doordat de markt jou als belangrijk beschouwt.  Google en Ebay zijn voorbeelden van bedrijven met een hoge marktrelevantie.
Marktrelevantie kan je opbouwen door meer producten en diensten aan te bieden.

Griffioen beschrijft dat bedrijven om te winnen aan marktrelevantie en uniciteit op vlak van producten volgende strategieën kunnen hanteren: alliëren, combineren, excelleren of consolideren.
Elk bedrijf moet volgens hem tijdig overstappen van de ene op de andere strategie.

Alliëren
Door een alliantie aan te gaan kan een onderneming versneld aan marktrelevantie winnen en/of unieke producten ontwikkelen.  Bedrijven die een alliantie aangaan dienen bijzondere aandacht te besteden aan het businessmodel, de contractuele afspraken en de balans tussen de partners.

Combineren
Door te combineren win je aan marktrelevantie.  Zo kan d.m.v. producten die complementair zijn te gaan verkopen bvb. ook de vraag naar jouw initieel product laten toenemen.  Een voorbeeld hiervan is de toename van de vraag naar koffie door het op de markt brengen van Senseo-toestellen.

Excelleren
Uitblinken in een bepaald segment kan je door continu te innoveren en te denken vanuit het standpunt van de klant.  Op die manier kan je steeds unieke producten leveren.

Consolideren
Dit is zoveel als continu blijven werken aan zowel de marktrelevantie als unieke producten; dit terwijl de concurrentie nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

Griffioen plaatst marktrelevantie en uniciteit van producten of diensten in een matrix, waarbij bedrijven die zich in het vierde kwadrant bevinden (zowel op de as van de marktrelevantie als de uniciteit meer dan de helft scoren) er het best voor staan.
Het kwadrant waarin een bedrijf zich bevindt zal bepalend zijn voor de keuze van de hierboven beschreven strategieën.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *