Mentorschap: een zegen voor zowel mentor als mentee

In hun boek ‘One Minute Mentor’ houden Ken Blanchard en Claire DÍaz-OrtÍz een pleidooi voor mentoring.
In hun boek leggen ze op een zeer begrijpelijke manier uit welke voordelen mentorschap heeft voor zowel mentor als mentee.  Ze sommen tegelijk ook de concrete actiepunten op om tot een goede mentor-mentee-relatie te komen.

Mentorschap kent tal van voordelen voor zowel mentee als mentor
Niet in het minst helpt mentorschap de mentor om diens eigen doelen op een rijtje te zetten, het zorgt ook voor motivatie en voldoening.   Een oud boeddhistisch gezegde luidt immers: “Een lamp die je voor en ander aansteekt, verlicht ook je eigen pad.”. En vergeet niet: wie goed doet, goed ontmoet.

Een mentor is geen coach!
Coaching is taakgerelateerd en heeft veeleer betrekking op kortetermijnkwesties en regelrechte kennisoverdracht.  Mentoring richt zich op doelen op langere termijn.

Hoe een mentor of kandidaat-mentee vinden? 
Een mentor of mentee kan je vinden in het eigen bedrijf of netwerk, via de HR-afdeling, via via of gewoon door attent te zijn voor signalen van mensen die je ontmoet.
Dit neemt mogelijk een vlucht wanneer je duidelijk voor jezelf hebt uitgemaakt dat je open staat voor zulke rol en hier ook over communiceert met mensen in jouw omgeving.

Basisvoorwaarden voor het aangaan van een mentor-mentee-relatie
Bij het totstandkomen van een samenwerking tussen twee mensen is de aanwezigheid van twee elementen essentieel: essentie en vorm.  Essentie gaat over zielsverwantschap en de waarden die beiden mensen hanteren; vorm gaat over hoe de samenwerking kan worden gestructureerd.

Misvatting: mentorschap is eenrichtingsverkeer
Mentor worden betekent niet dat je enkel en alleen iemand anders’ probleem zult gaan oplossen.  Mentorschap heeft ook een positief effect voor de mentor: de eigen doelen en te ondernemen acties worden duidelijker en het geeft energie.

Misvatting: mentorschap is zeer tijdrovend
Uiteraard vergt mentorschap wel een inspanning en moet er op geregelde tijdstippen gecommuniceerd worden met de de mentee, maar dat is ook geen fulltime bezigheid.  Tegelijk vormen de contacten een leuke afwisseling met het echte werk.
De geïnvesteerde tijd weegt echt niet op tegen de deugden.  Immers, zien hoe een mentee de antwoorden vindt die hij/zij zoekt en concrete stappen onderneemt richting oplossing schenkt enorm veel voldoening.

Actiepunten

Voor het opzetten van een mentor-mentee-relatie worden in de One Minute Mentor volgende actiepunten  onderscheiden:

Mission (Missie)
Engagement (Betrokkenheid)
Networking (Netwerken)
Trust (Vertrouwen)
Opportunities (Kansen)
Renew (Evalueren en verlengen)

Mission
Eerst en vooral moeten de kandidaat-mentor en kandidaat-mentee goed nagaan of er iets is wat hen verbindt, of het klikt, alsook of ze elkaar kunnen helpen om een samen in kaart gebrachte missie tot stand te brengen.

Bijvoorbeeld: een kandidaat-mentee worstelt met zijn/haar identiteit binnen een organisatie en dat deze op zoek gaat naar iemand die het in zijn ogen gemaakt heeft binnen de organisatie die hem/haar kan helpen te achterhalen welke richting hij/zij het best kan uitgaan. 

Engagement
Eenmaal een missie werd vastgelegd die de bedoeling van de mentor-mentee-relatie beschrijft, is het belangrijk stil te staan bij de betrokkenheid van de beide partijen: hoe vaak en op welke manier zal er contact zijn.

Bijvoorbeeld: we spreken in de eerste maanden om de twee weken af om elkaar te ontmoeten, daarna brengen we dit terug tot één keer per maand.  In tussentijd maken beiden werk van introspectie en kunnen we wel al mailen of bellen over dringende zaken.  

Networking
Eens  de samenwerking is opgestart kan het netwerk van beide partijen worden uitgebreid met mensen uit het netwerk van de ander.  

Belangrijk is dat beide partijen steeds zorgvuldig omspringen met de contacten van de ander en dat ze bvb. niet van de gelegenheid gebruik trachten te maken om mensen uit het netwerk van de ander iets te trachten verkopen.

Bijvoorbeeld: tijdens één van de gesprekken komt aan bod dat de mentee er wat in ziet om een carrièreswitch te maken.  De mentor heeft een contact in de betreffende branche en stelt voor dat hij deze persoon vraagt of hij/bereid is om een gesprek te hebben met de mentee. 

Trust
Het is belangrijk dat tijdens het opbouwen van de mentor-mentee-relatie ook het vertrouwen zich opbouwt.  Daarom is het belangrijk dat beiden steeds eerlijk zijn tegen over elkaar en communicatieproblemen onmiddellijk de wereld uit helpen.

Opportunities
Beide partijen kunnen groeikansen creëren voor de ander, onder meer door kennis uit te wisselen.  

De mentee kan bvb. putten uit de jarenlange ervaring op zakelijk vlak, terwijl de mentor ontdekkingen doen door simpelweg vast te stellen hoe bvb. een jonger iemand een welbepaald actiepunt aanpakt.  

Renew
Mentor en mentee kunnen best van bij de aanvang een moment bepalen waarop zij de samenwerking zullen evalueren en waarop ze besluiten om de samenwerking te verlengen/hernieuwen.  Een verlenging of hernieuwing kan er komen doordat de missie nog niet helemaal volbracht is, of naar aanleiding van het definiëren van een nieuwe missie.  

Bijvoorbeeld: bij de aanvang van de samenwerking zetten mentor en mentee in hun agenda dat ze na één jaar de samenwerking zullen evalueren en besluiten om deze al of niet verder te zetten. 

 

Wenst u nog meer te ontdekken over mentoring?  In het boek ‘De One Minute Mentor’ sleuren de auteurs u mee in een meeslepend verhaal waarin een (kandidaat-)mentee en een (kandidaat-)mentor stap voor stap grote ontdekkingen doen.
Bestellen kan op managementboek.nl.  (Voormelde link betreft een affiliate-link. Voor elke aankoop van een bezoeker via deze link ontvangen wij een commissie, dewelke wij integraal investeren in heb brengen van relevante inhoud op onze blog. Wij danken u bij voorbaat om gebruik te maken van onze link.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *