Wie we zijn

Business Minded is een multidisciplinaire onderneming die de focus legt op Business Development.

Het ontstaan van de onderneming vindt haar oorsprong in de grote interesse van de zaakvoerder in alle facetten van het uitbouwen van een succesvolle onderneming.

“Reeds in 2007 werd ik zelfstandig en zette ik een initiatief op dat erin moest resulteren dat ondernemingen met relevante prospecten-ondernemingen in contact konden komen. Zelf niet wetend hoe deze dienstverlening eigenlijk noemde, werd ik de facto een leadprovider.
Enkele maanden later waagde ik de sprong om een andere grote ambitie waar te maken en startte ik met de uitbouw van een verzekeringsportefeuille.
Begin 2008 maakte de toenmalige eenmanszaak plaats voor een vennootschap.

Doortastend tewerk gaan, noden correct inschatten en een goede oplossing bieden heeft me altijd geboeid. Dat ik uitgerekend in dit domein actief werd was haast een logisch gevolg.

De eerste jaren waren alles behalve gemakkelijk, maar hard en veel werken, meermaals bijsturen, bijscholing en het blijven werken aan kennis en inzichten inzake (internet)marketing, gedragspsychologie en management hebben gezorgd voor een stabiel inkomen en financiële ruimte voor uitbreiding en de investeringen die daarmee gepaard gaan.

Deze kennis zet ik nu ook in om andere bedrijven te adviseren en de ondersteunen in hun groei.  Om die reden kon een rebranding, met passende benaming, nieuwe website en een sterkere profilering niet achterwege blijven. Tegelijk werd in het kader van verdere uitbouw van de activiteiten van de vennootschap geopteerd voor de omvorming naar een BVBA.”