Hoeveel we aanrekenen

Business Minded streeft telkens naar een eerlijke, correcte vergoeding die voor beide partijen een haalbare kaart is. In dat verband wordt vaak gebruik gemaakt van systemen die een no-cure, no-pay-aanpak mogelijk maken. In alle andere gevallen wordt steeds getracht om vooraf een duidelijk inzicht te verschaffen aangaande de te verwachten kosten en het te verwachten resultaat.